Somearvonnat

Arvonnan järjestäjä

Suomen Visor Oy, Zatelliitintie 13, 90440 Kempele.

Osallistumisaika

Arvontaan tulee osallistua julkaisussa määritettyyn ajankohtaan mennessä. Palkinto arvotaan julkaisussa mainittuna ajankohtana.

Ketkä voivat osallistua

Arvontaan voivat osallistua kaikki Facebook- tai Instagram-käyttäjätunnuksen omaavat Suomessa asuvat yksityishenkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua sen valmisteluun tai toteuttamiseen osallistuneet Suomen Visorin työntekijät ja heidän perheenjäsenensä.

Arvontaan voi osallistua kommentoimalla Suomen Visorin Facebook-sivulla julkaistua päivitystä. Arvontaan osallistuvat kaikki julkaisusta kommentoineet. Muihin Facebook-julkaisuihin kirjoitetut kommentit eivät osallistu arvontaan.

Palkinto

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan julkaisuissa mainittu palkinto. Voittajaan otetaan yhteyttä yksityisviestitse.

Muut ehdot

Facebook ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Facebookiin. Jokaisen osallistujan on vapautettava Facebook kaikesta vastuusta.

Tilanteessa, jossa palkintoa ei pystytä toimittamaan voittajalle, voittaja menettää oikeutensa palkintoon ja Suomen Visorilla on oikeus arpoa uusi voittaja tai jättää palkinto jakamatta.

Suomen Visor rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevien palkintojen arvoon.

Tietojen kerääminen ja henkilötiedot

Annettuja yhteystietoja käytetään vain arvontaan liittyvään yhteydenpitoon.

Henkilötietojasi kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti arvonnan tai kilpailun järjestämiseksi. Tietoja käytetään arvonnan tai kilpailun suorittamiseksi, yhteydenottamiseksi voittajaan sekä mahdollisen palkinnon toimittamiseksi. Kilpailun tai arvonnan järjestäjänä ja henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Suomen Visor. Mikäli voitat, voit erillisellä suostumuksellasi myöntää kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista nimesi ja asuinpaikkakuntasi ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

Tietojenkäsittelyperiaatteet on mainittu Suomen Visorin rekisteriselosteessa.