Arvonta

Arvonnan järjestäjä 
 
Arvonnan järjestää Suomen Visor Oy, Zatelliitintie 13, 90440 Kempele 0835315-0. 
 
Arvonnan ajankohta 
 
Arvontaan voi osallistua 9.-12.5.2024 välisenä aikana. Arvonta suoritetaan 13.5.2024 ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti soittamalla.   
 
Osallistuminen 
 
Arvontaan voi osallistua sitä varten tarkoitetun arvontalomakkeen kautta. Arvonta suoritettaan 13.5.2024 ja siihen voi osallistua jokainen Suomessa asuva luonnollinen henkilö, pois lukien järjestäjän oma henkilöstö ja heidän kanssaan samaan talouteen kuuluvat.  
 
Palkinto ja arvontakäytäntö  
 
Arvonnan palkintona on vapaavalintainen Visor kaihdin arvonnan voittajalle ja hänen äidilleen tai muulle läheiselle henkilölle. Palkinnon arvo on maksimissaan 2 x 913 euroa.  
 
Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden (2) viikon kuluttua arvontapäivästä, järjestä pidättää oikeuden arpoa uusi voittaja. 
Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi.
 
 
Tietojen kerääminen ja henkilötiedot 

Arvontaan osallistujien yhteystietoja käytetään arvontaan liittyvään yhteydenpitoon sekä uutiskirjeviestintään, ellei osallistuja ole aktiivisella suostumuksellaan hyväksynyt muita ehtoja. Arvontaan osallistuneita voidaan kontaktoida puhelimitse Suomen Visor Oy:n toimesta.  

Henkilötietojasi kerätään ja tallennetaan Suomen Visor Oy:n asiakasrekisteriin. Henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Lumon konserni, johon Suomen Visor Oy kuuluu. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löydät rekisteriselosteestamme . 
 
Muut ehdot 

Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattaman näitä sääntöjä ja päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa arvonnan sääntöjä tarpeen vaatiessa sekä poistaa sääntöjen vastainen osallistuja ilman erillistä selitystä. Suomen Visor Oy arpajaisverosta. 
 
Lisätietoja arvonnasta 
info@visor.fi